Kausal Brand - Klicka för meny

Om oss

Vi är kommunikationsbyrån som alltid utgår från strategi. På så sätt är våra rekommendationer aldrig slump eller godtycke, utan alltid noga avvägda.

Vi arbetar kanaloberoende, leveranserna ser därför helt olika ut i våra uppdrag. Strategin kan mynna ut i en webbplats, i en utbildning för kundtjänst, i en ny digital tjänst eller i en integrerad kampanj i köpta medier.

Vad vi gör

Analys & insikt

Vi tittar noga på förutsättningar i företaget eller organisationen och vilka krav omvärlden ställer. Utifrån detta tar vi fram bärande insikter för uppdraget.

Strategi

Att arbeta fram en strategi handlar för oss om att ta ut en en kompassriktning. Leveransen här är en långsiktig plan för alla aktiviteter som ska sjösättas.

Konceptutveckling

Nu ska vi få strategin att flyga. Här utvecklar vi idéer som ligger exakt i linje med strategin. Hur ska det se ut? Funka? Märkas?

Design

Utifrån konceptidén designar vi både digitala och analoga lösningar där form, funktion och användarvänlighet går hand i hand.

Produktion

Vi implementerar saker i organisationen och i verkligheten, inte sällan tillsammans med produktionsbolag och kodare.

Vår kunderfarenhet

Marginalen Bank
Mångkulturellt Centrum
Enkla Elbolaget
Forum för levande historia
Kompressorteknik
Palaver
Anticimex
Veolia
Ido
Klüber Lubrication
Axfoundation
BMW Financial Services
Danowsky & Partners
Ifö
Daily Sports

Kontakt

Mikael Ågren

Strateg/Copywriter
0769-49 59 02
mikael.agren@kausal.se